V2G – Vehicle To Grid

V2G staat voor Vehicle To Grid, dit is een techniek die ervoor zorgt dat de accu van het voertuig gebruikt kan worden als een energiebron voor het net. Je elektrische auto wordt op deze manier ingezet als accu voor de elektrische apparaten in je woning, of zelfs voor elektrische apparaten voor mensen bij jou in de buurt. Ook heeft deze techniek als voordeel dat het elektriciteitsnet gebalanceerd kan worden: het gehele net wordt ontlast.

v2g vehicle to grid
Simpele weergaven v2g

Deze techniek zorgt ervoor dat overtollig geproduceerde energie opgeslagen kan worden, bijvoorbeeld zonnepanelen meer energie opwekken dan dat er gebruikt wordt. En dat deze energie gebruikt kan worden op momenten wanneer er minder of geen (groene) energie opgewekt wordt. Als de zon niet schijnt wordt er immers geen energie opgewekt.

Nadelen V2G

Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de effecten van V2G op de accu van het voertuig. Wel is algemeen bekend dat het vaak laten ontladen en opladen van een batterij slecht is voor de levensduur ervan. Deze zal korter worden. Uit recente studies is echter gebleken dat het langzaam ontladen, zoals gebeurt bij V2G, slechts een kleine invloed heeft op de batterij.

Een ander nadeel is dat de laadinfrastructuur aangepast moet worden. Voor het benutten van V2G heb je speciale laadpalen nodig. Ook ondersteunen de meeste elektrische voertuigen deze techniek nog niet.